Konferencja „O traumie u ofiar przemocy seksualnej”

24 listopada 2023 r., godz. 10.00-16.30
Aula im. R. Schumana – Auditorium Maximum UKSW, Kazimierza Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

Konferencja ma charakter hybrydowy. Informacje i rejestracja na stronie: https://otraumie.alegoria.org

Zapraszamy do udziału w konferencji popularnonaukowej poświęconej ofiarom przemocy seksualnej: dzieciom, osobom młodym, a także dorosłym. 

Co czują ofiary, jak się zachowują, do jakich zaburzeń dochodzi w wyniku przemocy seksualnej i jakie znaczenie i sens ma ich indywidualny wymiar cierpienia? Jak można i należy obchodzić się z traumą? Co na ten temat mówią współczesne badania, teoretycy i praktyka?

Jeśli jesteś pracownikiem socjalnym, psychologiem, pedagogiem, doradcą rodzinnym lub studiujesz pokrewne kierunki, a także należysz do tzw. pomagaczy, lub po prostu ten temat Cię interesuje, udział w tej konferencji pozwoli Ci na poszerzenie wiedzy i udoskonalenie swoich kompetencji oraz nawiązanie nowych relacji z osobami działającymi w różnych obszarach pomocowych lub kształcących się w tym zakresie.

PROGRAM KONFERENCJI

10.00 Rejestracja i kawa

11.00-11.25 ​rozpoczęcie konferencji z wprowadzeniem

11.25-12.25 Wykład 1 z pytaniami – prof. Marek Kaczmarzyk
Wpływ traumy na funkcjonowanie mózgu oraz skutki neurologiczne, jakie niesie doświadczenie traumy związanej z przemocą seksualną w wieku dziecięcym, nastoletnim oraz u osób dorosłych.

12.30-13.30 Wykład 2 z pytaniami – Agata Kulczycka
Jak obchodzić się z traumą? Jakie są współczesne narzędzia, a od czego się odchodzi, jak wygląda proces terapeutyczny? Co na ten temat mówią współczesne badania i praktyki?

13.30-14.30 Lunch

14.40-15.45 Panel dyskusyjny – dr Anna Czyżkowska, s. Małgorzata Słomka, dr Gustaw Sikora
Praca z ofiarami przemocy seksualnej i rzeczywistość traumy – dobre i trudne przykłady

15.45 ​​Ewaluacja i przyszłość

16.30 Zakończenie

Udział w konferencji po zarejestrowaniu się – program, stacjonarnie lunch, kawa i przekąski – jest bezpłatny. Informacje i rejestracja na stronie: https://otraumie.alegoria.org

Organizator: Fundacja Alegoria

Współorganizatorzy: Polska Rada Ekumeniczna; Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce; Wydział Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie

KOMITET ORGANIZACYJNY

ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski
ks. dr Wojciech Kućko
ks. dr Grzegorz Giemza
Anna Pęcak
Bożena Giemza

KONTAKT

kontakt@alegoria.org
www.alegoria.org
W sprawie dodatkowych pytań dotyczących konferencji: 693 582 424.

Skip to content