Poświęcenie pomnika żołnierzy polskich poległych w 1920 r. w Szydłowie – zaproszenie

Ks. Cezary Maruszewski, proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny i św. Kazimierza w Szydłowie, oraz Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej z ks. Wojciechem Kućką zapraszają na uroczystość poświęcenia pomnika bohaterskich żołnierzy polskich poległych w 1920 r. na polach Szydłowa w czasie wojny z bolszewikami. Ceremonia będzie miała miejsce 11 listopada 2023 r. w Szydłowie. Żołnierze 49 Pułku Piechoty, spoczywający na miejscowym cmentarzu parafialnym w Szydłowie, są także patronami Szkoły Podstawowej noszącej ich imię. Mszy św. będzie przewodniczył bp Mirosław Milewski. Zapraszamy do udziału w obchodach. Poniżej ich program:

10.30   Modlitwa na cmentarzu parafialnym w Szydłowie przy grobach żołnierzy z 1920, 1939 i ks. dr. płk. Jana Więckowskiego. Odśpiewanie hymnu państwowego, modlitwy za poległych, złożenie kwiatów i zniczy

10.45   Program słowno-muzyczny „Śpiewajmy pamięć o tych dniach” w kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny w Szydłowie

11.30   Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny w Szydłowie pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Mirosława Milewskiego. Modlitwy za Ojczyznę i poległych

12.30   Przejście ze sztandarami na miejsce poświęcenia pomnika

12.35   Ceremonia poświęcenia pomnika – parking przed kościołem parafialnym

Pomnik zaprojektowany przez ks. Wojciecha Kućkę i ks. Cezarego Maruszewskiego przedstawia usadowionego na postumencie orła w koronie wyrywającego się do lotu. Rzeźbę orła z piaskowca wykonał Mariusz Pryjda z Kamiennej Góry (Prymar Pracownia Artystyczna). Na bokach kolumny dwa głazy z inskrypcjami, m.in. z tekstem fragmentu wiersza Artura Oppmana „Obrona Warszawy 1920 r.”.

Skip to content