Poświęcenie pomnika-grobu dzieci utraconych w Pokrzywnicy

Ostatnia niedziela października 2023 r. była dla parafii Pokrzywnica szczególnym dniem pamięci o dzieciach utraconych. Z inicjatywy ks. Mirosława Borkowskiego, proboszcza parafii, na cmentarzu parafialnym w Pokrzywnicy został wzniesiony pomnik-grób dzieci utraconych.

Uroczystościom w Pokrzywnicy 29 października 2023 r. przewodniczył ks. dr Wojciech Kućko, prodziekan Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i dyrektor Wydziału ds. Rodzin Kurii Płockiej. W czasie wszystkich Mszy świętych głosił kazanie, poświęcone pamięci dzieci utraconych oraz solidarności chrześcijańskiej z tymi, którzy cierpią z powodu przedwczesnej śmierci swoich niewinnych dzieci. Ks. Kućko przywołał w kazaniu dane statystyczne, według których w Polsce co roku ok. 1700 kobiet rodzi martwe dzieci, notowanych jest także ponad 40 tysięcy poronień rocznie. Według szacunków ok. 10-15 procent ciąż kończy się poronieniem. 

– Kościół katolicki od początku realizuje zadanie powierzone przez Chrystusa, by troszczyć się o każde ludzkie istnienie, od poczęcia do naturalnej śmierci, dlatego nie jest ważne, czy człowiek ma dwa dni po poczęciu, rok po urodzeniu, pięćdziesiąt czy sto lat – to zawsze ten sam człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boga – mówił kaznodzieja. Ponadto zachęcił zebranych, aby ten pomnik-grób dzieci był nie tylko miejscem złożenia szczątków konkretnych, małych osób, ale również punktem odniesienia i pamięci dla tych, którzy niegdyś stracili swoje dzieci przez poronienie, a nie mają takiego grobu. Ks. Kućko przypomniał również, że prawo polskie pozwala na określone działania rodzicom dziecka, aby mogli otrzymać zasiłek pogrzebowy i zorganizować pochówek niezależnie od stadium rozwoju małego człowieka. Swoje rozważania zakończył wezwaniem orędownictwa błogosławionej rodziny Ulmów, którzy są przykładem troski o każde życie, także to poczęte. Ostatnie z dzieci Wiktorii i Józefa Ulmów przychodziło na świat, gdy matka umierała, dlatego może być patronem dla tych, którzy cierpią z powodu przedwczesnego odejścia niewinnych dzieci. Ksiądz Dyrektor w imieniu Biskupa Płockiego Szymona Stułkowskiego podziękował księdzu proboszczowi i wszystkim zaangażowanym za podjęcie tego ważnego dzieła w trosce o życie człowieka.

Druga część uroczystości miała miejsce na cmentarzu parafialnym w Pokrzywnicy. Został tam przygotowany pomnik-grób, w którym złożono szczątki 19 dzieci z Pułtuska i okolic. Grób powstał z inicjatywy ks. Mirosława Borkowskiego, proboszcza parafii Pokrzywnica, przy współudziale wiernych i we współpracy z Zakładem Pogrzebowym Funeral z siedzibą w Pułtusku. Na wykonanej z kamienia tablicy wyryty został krzyż z wpisanym w niego uskrzydlonym sercem, symbolizującym chrześcijańską nadzieję i ludzką miłość pełną pamięci o tych, którzy odeszli. Jak zauważył ksiądz proboszcz, choć grób znajduje się przy głównej alei na końcu cmentarza, obok wyniosłego krzyża, to jest to miejsce najbardziej oświetlone w nocy, a przez to zapraszające do modlitwy i zbliżenia się. Grób poświęcił ks. Wojciech Kućko, poprowadził również obrzęd ostatniego pożegnania i złożenia urny z prochami dzieci utraconych. W ceremonii uczestniczyli wierni z parafii, ks. kan. dr Dariusz Rojek, dziekan dekanatu serockiego, oraz pracownicy Zakładu Pogrzebowego Funeral z Pułtuska. Organizatorzy zapewniali, że – jeśli zajdzie taka potrzeba – w kolejnych latach odbędą się podobne pochówki.

Uczestnicy uroczystości otrzymali broszury informacyjne zatytułowane „Jesteś. Doświadczenie poronienia”, przygotowane przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, oraz obrazki z litanią z modlitwą przez wstawiennictwo bł. rodziny Ulmów.

Grób dzieci utraconych w Pokrzywnicy jest dziesiątym pomnikiem-grobem w diecezji płockiej (pozostałe znajdują się w: Bielsku – cmentarz parafialny; Ciechanowie cmentarz komunalny przy ul. Gostkowskiej, Dobrzyniu nad Wisłą – cmentarz parafialny; Mławie-Wólce – cmentarz parafialny; Płocku – cmentarz katolicki przy ul. Kobylińskiego; Płońsku – cmentarz parafialny; Przasnyszu – cmentarz parafialny; Rypinie – cmentarz parafialny; Sierpcu – cmentarz parafialny). W pięciu miejscowościach istnieją także pomniki – miejsca pamięci dzieci utraconych (Baboszewo – cmentarz parafialny; Gzy – cmentarz parafialny; Pułtusk-Popławy – plac przykościelny; Radzanów nad Wkrą – cmentarz parafialny; Szyszki – cmentarz przykościelny)

ks. Wojciech Kućko
Dyrektor Wydziału ds. Rodzin

Skip to content