Konkurs rodzinnych szopek bożonarodzeniowych

Dnia 6 stycznia 2022 roku, już po raz jedenasty ulicami miasta  Płocka przejdzie kolorowy – rozśpiewany Orszak Trzech Króli, którego celem jest pielęgnowanie wartości prorodzinnych i wspólnotowych, przeżycie święta religijnego, jak również promocja postawy obywatelskiej oraz budowanie więzi mieszkańców naszego miasta.

Płocki Orszak Trzech Króli objęty jest patronatem Biskupa Płockiego, Prezydenta Miasta Płocka oraz Starosty Płockiego.

Stało się piękną tradycją, że imprezą towarzyszącą Orszakowi Trzech Króli jest Konkurs Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych. 

W związku z tym zwracam się z gorącą prośbą o rozpropagowanie tej idei wśród dzieci, młodzieży oraz ich rodziców.

Informacje na temat konkursu dostępne są w Wydziale Katechetycznym Kurii Płockiej.

Życzę radosnego przeżywania Adwentu, czynnego udziału w Roratach i rekolekcjach Adwentowych, pięknych i twórczych „Jasełek” wystawianych w szkole i w parafii. 

Niech Pan błogosławi, obdarza łaską zdrowia, pokojem serca i nadzieją na lepsze jutro.

Z wyrazami szacunku
s. Dominika Dudzik 

P.S. Zachęcam do wykonania zdjęcia w końcowej wersji pracy i przesłanie na Konkurs Ogólnopolski:

https://orszak.org/konkursy/ogolnopolski-rodzinny-konkurs-szopek-70.html

oraz do udziału w Konkursie:

https://orszak.org/konkursy/konkurs-plastyczny–pt-z-narodzenia-pana-dzien-dzis-wesoly-wyspiewuja-chwale-bogu-zywioly-73.html

lub:

https://orszak.org/konkursy/konkurs-koledowy—nagraj-filmik-koledowy-i-zostan-gwiazda-tv-71.html

Skip to content