Konkurs Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Płockiej zaprasza do udziału w  IX edycji Konkursu Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych. 

Informacje ogólne:
Organizatorem IX Konkursu Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej.

Konkurs ma na celu:
– zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych; 
– rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, a także dorosłych oraz uzdolnień plastycznych;
– kształtowanie aktywnej i twórczej postawy rodziny i społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia; 
– propagowanie pozytywnych więzi pomiędzy najbliższymi, w tym wspólne spędzanie czasu wolnego, wzajemny szacunek i zaufanie, a także rozwijanie wrażliwości inspirowanej życiem w rodzinie;
– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za relacje rodzinne i społeczne.

Warunki uczestnictwa

Rok 2020 jest szczególnym dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych ze względu na pandemię i ograniczenia epidemiczne. Dlatego tegoroczny konkurs przeprowadzimy po raz pierwszy w wersji ONLINE. 
Uczestnicy konkursu nagrywają w formie pliku mp4. max. 2-minutowy film z budowy szopki na różnych etapach z przedstawieniem efektu końcowego. 

W załączeniu przesyłam Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy. 

Z wyrazami szacunku

Kierownik Zespołu ds. Konkursu
s. Dominika Ewa Dudzik

dominika.dudzik@diecezjaplocka.pl

Skip to content