Śp. Kazimierz Urbaniak (1944-2020)

W dniu wspomnienia Matki Bożej Loretańskiej, 10 grudnia 2020 r., po długiej chorobie, zmarł Kazimierz Urbaniak, mąż, ojciec, dziadek, społecznik, propagator wartości życia, małżeństwa i rodziny, wychowawca i nauczyciel wielu pokoleń dzieci i młodzieży, wieloletni prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dn. 15 grudnia 2020 r. w Płocku i w Płocku-Trzepowie. Z uwagi na ograniczenia sanitarne i niewielką powierzchnię kościoła w Trzepowie pierwsza część uroczystości będzie miała miejsce w kościele parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku, ul. Kossobudzkiego 10. O godz. 11.30 zostanie tam odmówiony różaniec, a następnie o godz. 12.00 Mszy św. pogrzebowej będzie przewodniczył Ksiądz Biskup Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej. Po Eucharystii trumna z ciałem śp. Kazimierza zostanie przewieziona na cmentarz parafii pw. św. Aleksego w Płocku-Trzepowie, gdzie ostatniej stacji pogrzebu będzie przewodniczył ks. Grzegorz Mazurkiewicz, proboszcz parafii, do której należał Zmarły.

Otoczmy pamięcią modlitewną śp. Kazimierza Urbaniaka, jego żonę Ksawerę i rodzinę, a także wszystkich pogrążonych w smutku po stracie brata w Chrystusie, przyjaciela i ofiarnego społecznika.

* * *

Inż. Kazimierz Urbaniak urodził się dn. 14 stycznia 1944 r. w miejscowości Wały w powiecie kutnowskim, należącej do parafii pw. św. Stanisława, biskupa i męczennika, w Kutnie. Jego rodzicami byli: Antoni i Stefania z Wolińskich. Studia rolnicze ukończył w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po zawarciu dn. 30 września 1972 r. w Miłowicach związku małżeńskiego z Ksawerą, rozpoczął pracę zawodową w oświacie rolniczej. W latach 1976-1981 pracował w Zespole Szkół Rolniczych w Studzieńcu koło Sierpca, natomiast w latach 1981-2009 w Zespole Szkół Rolniczych w Trzepowie oraz w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. W pracy pedagogicznej piastował stanowiska: nauczyciela przedmiotów zawodowych, dyrektora gospodarstwa pomocniczego oraz koordynatora organizacji praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkoły rolniczej. Z sukcesami przygotowywał również kolejne pokolenia młodych adeptów rolnictwa do Olimpiad Wiedzy i Umiejętności Rolniczej. Za zaangażowanie oraz wybitne osiągnięcia zawodowe i społeczne na rzecz środowiska szkolnego i terenu zamieszkania dn. 25 listopada 1987 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Od 1981 r. związał się na stałe z Trzepowem i Płockiem. Działalność społeczną rozpoczął w Komitecie Rodzicielskim Szkoły Podstawowej Nr 13 w Płocku-Trzepowie, do której uczęszczało dwóch jego synów. W Komitecie Rodzicielskim pełnił funkcję przewodniczącego.

Po powstaniu w 1981 r. „Solidarności” przystąpił do tej organizacji w zakładzie pracy, gdzie był bardzo aktywny. Najważniejszy, co sam wielokrotnie podkreślał, rozdział pracy społecznej zaczął pisać w 1998 r., gdy został członkiem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, pełniąc następnie funkcję prezesa Koła Parafialnego w parafii pw. św. Aleksego w Płocku-Trzepowie. Aktywna praca i zaangażowanie w struktury Stowarzyszenia została doceniona przez jego członków, którzy przez trzy kolejne kadencje przedłużali swoje zaufanie dla śp. Kazimierza, pełniącego w latach 2005-2017 funkcję prezesa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. W latach 2017-2020, aż do swojej śmierci, ofiarnie i z oddaniem kontynuował działalność na stanowisku wiceprezesa ds. Organizacyjnych Stowarzyszenia. W ramach prac tego gremium podjął pomysł i zainicjował już w 2011 r. organizowanie dwóch ważnych inicjatyw na rzecz małżeństwa i rodziny, odbywających się nieprzerwanie w Płocku: Orszaku Trzech Króli oraz Marszu dla Życia i Rodziny. Szczególnie na sercu leżał mu liczny udział członków Stowarzyszenia we wrześniowych ogólnopolskich pielgrzymkach małżeństw i rodzin na Jasną Górę. Niezwykle cenił sobie również udział w pracach Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, utworzonej w 1993 r. w Płocku, której członkiem zarządu był przez dwie kadencje.

W swoim życiu małżeńskim i rodzinnym potrafił dzielić się czasem z innymi, dla dobra społeczności lokalnej, parafialnej, diecezjalnej, a także ogólnopolskiej i kościelnej. Jego zaangażowanie w życie religijne i społeczne parafii pw. św. Aleksego w Trzepowie, a także w liczne inicjatywy miasta Płocka i diecezji płockiej dostrzegało wielu mieszkańców. Jako prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej aktywnie uczestniczył w działalności Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej oraz Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Przez wiele lat był Przewodniczącym Płockiej Rady Seniorów oraz Przewodniczącym Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Organizacji Katolickich i Wyznaniowych.

W swoim życiu śp. Kazimierz Urbaniak starał się pokazywać, że warto nie szczędzić sił dla Boga, Kościoła i Ojczyzny, a także aktywnie i twórczo służyć drugiemu człowiekowi. Wiele czasu poświęcał propagowaniu dobra i wartości życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Potwierdzeniem tego było przyjęcie zaproponowanego przez niego hasła: „Czas na Rodzinę” dla ogólnopolskiej akcji Marszów dla Życia i Rodziny w 2017 r. W tym samym roku został wyróżniony przez Biskupa Płockiego Wielkim Orderem św. Zygmunta, najwyższym odznaczeniem diecezji płockiej. Jego praca została doceniona i nagrodzona innymi laurami: Medalem Zasługi w Służbie Rodzinie od Prezydenta Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, Medalem „Zasłużony dla Powiatu Płockiego” od Starosty Płockiego, kilkoma dyplomami i wyróżnieniami od Marszałka Województwa Mazowieckiego i Prezydenta Miasta Płocka.

ks. Wojciech Kućko
Asystent Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Diecezji Płockiej

Skip to content