Kwartalne dni modlitw za rodziny

Do czasu reformy liturgicznej była w Kościele katolickim tradycja Suchych dni, czyli kwartalnych dni modlitw i postu, powiązanych z czterema porami roku. Po reformie Kalendarza Liturgicznego obchodzimy kwartalne dni modlitw, które zimą poświęcone są tematowi chrześcijańskiego życia rodzin. Środa, piątek i sobota po Trzeciej Niedzieli Adwentu są dla nas zaproszeniem do takiej modlitwy.

W dni modlitw błagalnych i dni kwartalne Kościół modli się do Boga w różnych potrzebach ludzi, zwłaszcza o dobre urodzaje i o błogosławieństwo w pracy, i publicznie składa Bogu dzięki (“Ogólne normy Roku Liturgicznego i Kalendarza”, n. 45).

Zapraszamy zatem do włączenia tej intencji w Modlitwę wiernych w wymienionych dniach trzeciego tygodnia Adwentu. Formularze mszalne wziąć najlepiej z dnia okresu Adwentu, choć przed 17 grudnia można także posłużyć się np. Mszą za rodzinę, MR, ss. 175”-176” lub Mszą za krewnych i przyjaciół, MR, ss. 176”-177” albo Mszą ze święta Świętej Rodziny, MR, s. 37.

Po Mszy św. w tych dniach można odmówić podaną niżej modlitwę św. Jana Pawła II za rodziny.

Boże, od którego pochodzi
wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi,
Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem,
spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi
przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa,
«narodzonego z Niewiasty»,
i przez Ducha Świętego
stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości
dla coraz to nowych pokoleń.
Spraw, aby Twoja łaska
kierowała myśli i uczynki małżonków
ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie
Spraw, aby młode pokolenie
znajdowało w rodzinach mocne oparcie
dla swego człowieczeństwa
i jego rozwoju w prawdzie i miłości.
Spraw, aby miłość
umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa
okazywała się mocniejsza
od wszelkich słabości i kryzysów,
przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie – błagamy Cię o to
za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu –
ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi
mógł owocnie spełniać swe posłannictwo
w rodzinach i poprzez rodziny.
Przez Chrystusa Pana naszego,
który jest Drogą, Prawdą i Życiem
na wieki wieków. Amen.

(Anioł Pański, Watykan, 27 grudnia 1981 r.)

Modlitwa Jana Pawła II za rodziny pdf

Modlitwa Jana Pawła II za rodziny doc

 

Skip to content