Małżeństwo, rodzina i demografia – konferencja w Płocku

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej ze wsparciem Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej realizuje projekt „Czas na Rodzinę”, dofinansowany w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej – Po pierwsze Rodzina! W ramach przedsięwzięcia zapraszamy do udziału 3 grudnia br. w ogólnopolskiej konferencji naukowej, podczas której podejmiemy temat istotnych wyzwań demograficznych. Zaproszenia zostały skierowanie listownie także do wszystkich dekanalnych duszpasterzy rodzin oraz do doradców życia rodzinnego naszej diecezji.

Plan spotkania jest następujący:

MAŁŻEŃSTWO, RODZINA I DEMOGRAFIA
– OBAWY I NADZIEJE

Płock, Opactwo Pobenedyktyńskie, 3 grudnia 2022 roku

9.00     Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Płockiego Szymona Stułkowskiego – Bazylika Katedralna w Płocku

10.00   Powitanie uczestników – dr Witold Jacek Wybult (Akademia Mazowiecka w Płocku, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej)

10.05   Słowo wprowadzające – bp dr Szymon Stułkowski (Biskup Płocki)

10.15   Człowiek i jego płeć: mężczyzna i kobieta – o. prof. Edmund Kowalski, C.Ss.R. (Kraków)

10.35   Ojcostwo w czasie bez ojców – ks. prof. dr hab. Andrzej Jacek Najda (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

10.55   21 milionów – dwie drogi dla Polski. Dlaczego warto liczyć Polaków? – Michał Kot (Dyrektor Instytutu POKOLENIA – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)

11.15   Cóż po demografii w czasie marnym… W jaki sposób państwo i Kościół katolicki powinny współpracować na rzecz demografii w Polsce? – ks. dr Marcin Szczodry (Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie)

11.35   Przerwa kawowa

11.55   Małżeństwo i rodzina w dobie wojny na Ukrainie – ks. dr Ruslan Mykhalkiv (Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Najświętszego Serca Jezusowego w Worzelu – Ukraina)

12.15   NaProTechnologia® a wyzwania demograficzne Polski – ks. dr Szczepan Szpoton, CM (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

12.35   Luigi Giussani i Comunione e Liberazione w obliczu kryzysu demograficznego Starego Kontynentu – ks. dr Mateusz Rachwalski (Wyższe Seminarium Duchowne 
w Rzeszowie – Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa S. Pelczara 
w Rzeszowie)

12.55   Małżeństwo, dzieci i rodzina w historii Polski – ciągłość czy zmiana? – ks. dr Wojciech Kućko (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku)

13.15   Dyskusja z udziałem wszystkich prelegentów – prowadzenie ks. dr Wojciech Kućko

14.05   Podsumowanie obrad – ks. dr Wojciech Kućko

14.10   Koncert „Dar Miłości” – zespół Moja Rodzina

Za pomocą „E-Biuletynu” przesłany został także plakat. Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji za pomocą maila: rodzina@diecezjaplocka.pl lub tel. 505 272 535. Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie: www.srkplock.pl. Księży zapraszamy do koncelebrowania Mszy św., prosimy o zabranie alby i cingulum, stuła i ornat będą dostępne 
w kapitularzu katedralnym.

Skip to content