Marsze dla Życia i Rodziny

W pięciu miastach diecezji płockiej odbyły się w 2017 r. Marsze dla Życia i Rodziny. Tym samym inicjatywa ta nabiera rozpędu i coraz więcej grup świeckich i stowarzyszeń, wraz z władzami samorządowymi, podejmuje działania na rzecz promocji życia, małżeństwa i rodziny.

Dn. 28 maja miał miejsce II Marsz dla Życia i Rodziny w Mławie. Uczestniczyło w nim ok. 200 osób. Wydarzenie połączono z obchodami II Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością, inicjowanego przez mławskie Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za Serce”.

Więcej: ekai.pl (dostęp: 18 czerwca 2017 r.).

Już po raz drugi Marsz miał miejsce dn. 4 czerwca w Płońsku. Uczestnicy pochodu, na którego czele szli harcerze, nieśli Ewangelię Życia św. Jana Pawła II w postaci liczącej kilkadziesiąt metrów długości flagi z fragmentami homilii Papieża na temat życia poczętego, miłości i rodziny.

Więcej: Dawid Turowiecki, “Gdzie rodzina, tam radość”, w: “Gość Płocki” (dostęp: 18 czerwca 2017 r.). Galeria zdjęć: “Gość Płocki” (dostęp: 18 czerwca 2017 r.).

Natomiast dn. 11 czerwca, w dniu największej liczby Marszów w Polsce, odbyły się one także w Ciechanowie, Płocku (po raz szósty) i w Pułtusku, gromadząc łącznie ok. 3000 uczestników.

Więcej o Marszu w Ciechanowie: tutaj.
Więcej o Marszu w Pułtusku: ekai.pl.

Kazanie Biskupa Piotra na rozpoczęcie Marszu w Płocku.
Podsumowanie VI Płockiego Marszu dla Życia i Rodziny: srkplock.pl.

Galeria zdjęć VI Płockiego Marszu: “Gość Płocki”.

Skład Komitetu Organizacyjnego VI Marszu w Płocku:

 1. Przewodniczący – Kazimierz Urbaniak, wiceprezes Stowarzyszenia Rodzi Katolickich ds. organizacyjnych;
 2. Zastępca przewodniczącego – Witold Wybult, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich;
 3. Sekretarz – Jolanta Bielska, członek zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej;
 4. Opiekun duchowy – ks. dr Wojciech Kućko, diecezjalny duszpasterz rodzin;
 5. Pełnomocnik ds. konkursu – s. Dominika Dudzik, Wydział Katechetyczny Kurii, – osoby wspierające: Barbara Wątkowska – Akcja Katolicka, Agnieszka Gościeniecka – Civitas Christiana;
 6. Pełnomocnik ds. organizacyjnych – Jerzy Obrębski, przewodniczący NSZZ ,,Solidarność” Regionu Płockiego, osoba wspierająca – Mariusz Nosarzewski, ,,straż ojcowska”;
 7. Pełnomocnik ds. programowych Marszu – Artur Wiśniewski, diecezjalny doradca życia rodzinnego, – osoby wspierające: Barbara i Leszek Brzescy, (aktorzy) – ,,święta rodzina”;
 8. Pełnomocnik ds. oprawy artystycznej Marszu – Małgorzata Grabowska – Panek, kierownik Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego ,, Masovia”;
 9. Dowódca zespołu ds. bezpieczeństwa Marszu – kpt. Jacek Pajda, nauczyciel zespołu szkół wojskowych Płockiego Uniwersytetu Ludowego, soba wspierająca – Mariusz Kowalewski;
 10. Pełnomocnik ds. finansowych – Jadwiga Opatrzyk, członek Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, – osoba wspierająca – Mieczysław Sitek, członek SRKDP;
 11. Pełnomocnik – gospodarz miejsca Mszy św. i rozpoczęcia Marszu, ks. Tadeusz Łebkowski, proboszcz parafii pw. św. Dominika w Płocku;
 12. Pełnomocnik ds. festynu rodzinnego – ks. Krzysztof Jaroszewski, proboszcz parafii pw. św. Benedykta w Płocku-Radziwiu, – osoby wspierające: Jolanta Koziczyńska, Iwona i Jerzy Ziółkowscy i Anna Matecka.
Skip to content