Materiały duszpasterskie na Niedzielę Świętej Rodziny

Ks. dr Robert Wielądek, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, zachęca: “Podczas 380. Zebrania Planarnego Konferencji Episkopatu Polski (25 i 26 września 2019 r. w Płocku) biskupi zaproponowali, aby Niedziela Świętej Rodziny była dniem modlitw o świętość małżeństwa i rodzin oraz dniem odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Tego dnia chcemy przypomnieć wszystkim o pięknie miłości, którą zostaliśmy obdarowani przez Boga. W przeżywaniu daru miłości, kobieta i mężczyzna otrzymali także szczególną pomoc, którą jest sakrament małżeństwa. Konieczne jest dzisiaj świadectwo małżonków, którzy swoim życiem pokazują, że wierność jest możliwa, a współpraca z Bożą łaską zawsze przynosi owoce. Ten rok jest szczególny, gdyż po naszych diecezjach peregrynują relikwie bł. rodziny Ulmów. To również czas, aby przypomnieć o powszechnym powołaniu do świętości, które jest możliwe w codziennym życiu rodziny. Prosimy wszystkich duszpasterzy, aby zorganizowali w parafiach obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich i w homilii zwrócili uwagę wiernych na wartość sakramentalnego małżeństwa. W tym celu przesyłamy obrzęd liturgii odnowienia przyrzeczeń małżeńskich podczas Eucharystii wraz z błogosławieństwem małżeństw i rodzin oraz propozycję modlitwy wiernych”.

Skip to content