Materiały duszpasterskie przygotowujące do X Światowego Spotkania Rodzin

Poniżej przesyłamy Materiały duszpasterskie przygotowujące do X Światowego Spotkania Rodzin w Kościołach partykularnych. Warto z nich skorzystać zwłaszcza w łączności z tym rzymskim spotkaniem w czerwcu br. Diecezję płocką w Rzymie będą reprezentować m.in. pracownicy Wydziału ds. Rodzin.

Materiały zawierają np.:

  1. propozycje katechez i konferencji na tematy: Kościół domowy i synodalnośćMiłość rodzinna: cudowna i kruchaTożsamość i misja rodzin chrześcijańskichKatechumenat małżeńskiRodzina jako droga do świętości.
  2. sugestie i scenariusze modlitw, adoracji eucharystycznych, modlitw wiernych.
Skip to content