Nabożeństwo na zakończenie roku kalendarzowego 2019

W załączeniu do pobrania program nabożeństwa na dzień 31 grudnia 2019 r.

PDF

WORD

 

NABOŻEŃSTWO NA ZAKOŃCZENIE ROKU KALENDARZOWEGO 2019

Przygotował: ks. Wojciech Kućko

Pieśń: Pan zstąpił z nieba – wystawienie Najśw. Sakramentu

WPROWADZENIE

Za nami cały rok 2019. Przychodzimy do Jezusa, ukrytego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, największego skarbu, jaki mamy na ziemi, aby Mu podziękować, uwielbić Go i przeprosić za miniony czas. On jest tu i teraz obecny między nami pod postacią chleba. Nasza modlitwa będzie także okazją do zrobienia krótkiego rachunku sumienia z przeżytego przez nas czasu. Niektóre z minionych dni 2019 roku chcielibyśmy przeżyć ponownie, gdyż były dla nas pomyślne i dobre. O innych chcielibyśmy zapomnieć i wymazać je z naszej pamięci. Wszystko to jest jednak naszym plonem, który przynosimy na koniec tego roku przed ołtarz Boży. I choć może niektórym z nas będzie trudno podziękować za ten czas, uczyńmy to, bo wierzymy, że nic nie dzieje się bez przypadku. Bóg chce nas wyprowadzić z ciemności egipskich i zaprowadzić do światła domu nazaretańskiego.

Śpiew: Święty Boże, Święty mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami (3 razy). 

PRZEBŁAGANIE

Wyszliśmy z ręki Boga i do Niego zdążamy każdym dniem naszego życia. Często jednak o tym zapominamy, przygnieceni nawałem codziennych spraw i zajęć. Chcemy Go teraz przeprosić za popełnione w tym roku grzechy przeciw Niemu i przeciw braciom. Dlatego w poczuciu winy i z głębokim żalem powtarzamy: Przepraszamy Cię, Panie!

 • Za wszelką niesprawiedliwość, wojny, jakie w tym roku toczyły się w świecie.
 • Za zamachy terrorystyczne i bestialskie zbrodnie przeciw ludzkości.
 • Za brak naszej modlitwy i dostatecznej wrażliwości na cierpienie naszych braci chrześcijan, prześladowanych za wiarę.
 • Za zabójstwa, akty aborcji i eutanazji, za eksperymenty prowadzone na dzieciach nienarodzonych, za grzechy wrogów życia, za to, że człowiek czyni się panem życia.
 • Za wszelką nienawiść i krzywdy, wyrządzane zwłaszcza bezbronnym i chorym, za brak pomocy dla głodujących i opuszczonych.
 • Za grzechy w naszym narodzie, za rozwody, za lekceważenie obowiązków rodzicielskich, zawodowych i obywatelskich, za rozbijanie małżeństw i łamanie wierności małżeńskiej.
 • Za zgorszenia, nieobyczajność, rozwiązłość, pijaństwo, za publiczną obrazę wiary, moralności chrześcijańskiej i lekceważenie krzyża Chrystusowego.
 • Za nieuzasadnione opuszczanie niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej, szczególnie przez wielu naszych parafian, za znieważanie dni świętych i niepotrzebną pracę w niedziele i święta, za unikanie spowiedzi, niegodne przyjmowanie sakramentów świętych, a zwłaszcza Komunii Świętej.
 • Za grzechy popełnione w pracy, wobec sąsiadów i w naszych rodzinach, za brak miłości i życzliwości, brak poszanowania własności społecznej, nieuczciwość w pracy, nieżyczliwość i obojętność na ludzkie potrzeby.
 • Za to, że wstydziliśmy się naszej wiary i nie broniliśmy Twojego Kościoła, za obojętność rodziców i dorosłych wobec wychowania dzieci i młodzieży.

Módlmy się.

Boże, którego znieważa zło uczynione, a przejednywa pokuta, † daj wszystkim ludziom łaskę szczerego nawrócenia i przywróć wszystkim radość Twoich dzieci; * zgromadź rozproszonych przy Twoim stole i spraw, byśmy w nowym roku godnie Tobie służyli. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Śpiew: Panie, przebacz nam 

DZIĘKCZYNIENIE

Chryste, Jedyny Synu Maryi Panny, pragniemy teraz podziękować za wszystkie dary udzielone nam w tym roku, za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, za każde dobro Twoje i wszystkich naszych bliźnich. Z wielu łask Twoich nie zdajemy sobie nawet sprawy, więc chcemy dzisiaj wyśpiewać Tobie pieśń dziękczynienia.

Powtarzamy: Dziękujemy Ci, Panie!

 • Za dar życia, którym nas obdarzyłeś i w nim podtrzymujesz każdego dnia.
 • Za posługę papieża Franciszka, naszych biskupów Piotra, Mirosława i Romana, wszystkich kapłanów i diakonów naszej diecezji płockiej.
 • Za opiekę Błogosławionych Biskupów Męczenników Antoniego Juliana Nowowiejskiego i Leona Wetmańskiego, niestrudzonych pasterzy naszej diecezji, beatyfikowanych dwadzieścia lat temu przez św. Jana Pawła II.
 • Za ….. dzieci, które zostały ochrzczone w tym roku w tym kościele parafialnym.
 • Za …… dzieci, które przystąpiły do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej.
 • Za …… młodych ludzi, którzy przyjęli sakrament bierzmowania.
 • Za …. pary narzeczonych, którzy przed tym ołtarzem ślubowali miłość, wierność i uczciwość małżeńską.
 • Za życie i trudy ….. osób, które zmarły tego roku i poprzedziły nas w pielgrzymce wiary do Królestwa Niebieskiego.
 • Za wszystkie Msze Święte, rekolekcje adwentowe i wielkopostne, nabożeństwa majowe i październikowe, za wszystkie spowiedzi i przyjętą przez nas podczas tych dni Komunię świetą.
 • Za nowe rodziny i wszystkich nowych mieszkańców naszej parafii.
 • Za dar trwania przez nas w wierze i szukania oparcia w Tobie przez nadzieję i miłość.
 • Za to, że błogosławiłeś nam w pracy, w szkole, że darzyłeś nas zdrowiem i swoim błogosławieństwem.
 • Za wszystkie prace materialne, podjęte w tym roku w naszej parafii.
 • Za wszystkie Twoje dary, których wyliczyć ani uświadomić sobie nie jesteśmy w stanie, a które chcielibyśmy poznać, rozwinąć i pomnożyć.

Módlmy się

Wszechmogący Boże, Ojcze miłosierdzia i wszelkiego dobra, zawsze i wszędzie, a zwłaszcza dzisiaj i tutaj składamy dziękczynienie za Twoje rozliczne dary, † których udzieliłeś nam w kończącym się roku * i błagamy, abyś otaczał nas swoją łaską, zachował w wierze i pozwolił przynieść plon, jakiego oczekujesz. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Śpiew: Dzięki, o Panie, składamy dzięki

PROŚBY O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Rok Pański dwa tysiące dwudziesty to 366 nowych dni, które będziemy mogli przeżyć tylko dzięki Bożej woli i łasce. Mijające godziny ciągle przypominają: „Bóg widzi – czas ucieka, śmierć goni – wieczność czeka”. Stając wobec tej niewiadomej, nie chcemy ulegać lękowi ani złym przeczuciom. Dlatego z ufnością i nadzieją zwracamy się, powtarzając: Prosimy Cię, Panie!

 • Abyś zachował świat od nienawiści, wojen, terroru, wszelkich klęsk żywiołowych i każdego zła.
 • Abyś Kościół święty, Ojca Świętego Franciszka, wszystkich biskupów, kapłanów i diakonów prowadził na drodze świętego życia.
 • Abyć naszą diecezję i parafię miał w swojej przemożnej opiece i prowadził drogą Ewangelii.
 • Abyś pozwolił nam doskonalić naszą wiarę przez częsty udział w Mszy św., spowiedź i życie zgodne z Twoją wolą.
 • Abyś błogosławił naszej Ojczyźnie, ustrzegł rządzących od prywaty, egoizmu, zawiści i złej woli.
 • Abyś wzbudził liczne i święte powołania do życia kapłańskiego, szczególnie do naszego płockiego Wyższego Seminarium Duchownego oraz dobre powołania zakonne i misyjne.
 • Abyś przyjął do swojej chwały naszych bliskich zmarłych, zwłaszcza tych, którzy odeszli w ostatnim roku z naszej wspólnoty parafialnej.
 • Abyś każdą rodzinę zachował od wszelkiej przeciwności i niezgody, abyś rodzicom dał zdrowie i dobre dzieci, szkołom – ofiarnych wychowawców, chorym – oddanych lekarzy i pielęgniarki, bezrobotnym – uczciwych pracodawców, grzesznikom – troskliwych spowiedników, starym i samotnym – pomocne dłonie.
 • Abyś wspierał w szukaniu miejsca w Kościele osoby żyjące w związkach nieregularnych, by węzły ich życia zostały rozwiązane z pomocą Twojej łaski.
 • Abyś nam pozwolił owocnie przeżyć Rok św. Jana Pawła II oraz Rok Stulecia „Cudu nad Wisłą”.
 • Abyś nam wszystkim dał spełnienie zamierzonych planów, zgodnych z Twoim zbawczym zamiarem.

Módlmy się.

Boże, Twoje dni trwają bez końca, a Twoje miłosierdzie bez granic; † spraw, abyśmy zawsze pamiętali, że nasze życie jest krótkie, a godzina śmierci przed nami zakryta; * wysłuchaj pokornych próśb swoich sług, którzy pełni wiary, nadziei i miłości stają przed Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Śpiew: My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie (3 razy).

Niech hymn pochwalny Kościoła będzie naszym przebłaganiem, dziękczynieniem i uwielbieniem Boga Miłosiernego. Niech On nam błogosławi w naszej codzienności!

Śpiew: Ciebie Boga wysławiamy

Módlmy się.

Boże i nasz Ojcze! Przyjmij nas w tym ostatnim dniu kończącego się roku † i prowadź w nieznaną przyszłość, wiadomą tylko Tobie, * bo wierzymy, że jesteś Bogiem miłości, Bogiem prawdy i Bogiem życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

Śpiew: Przed tak wielkim Sakramentem – okadzenie

K. Dałeś im chleb z nieba.
W.
Wszelką rozkosz mający w sobie.
K. Módlmy się.

Panie Boże, wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus, narodzony z Dziewicy Maryi i umęczony na krzyżu jest obecny w Najświętszym Sakramencie, * spraw, abyśmy z tego Boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem

Śpiew na zakończenie: Nowy Rok bieży

Skip to content