Nowi dekanalni duszpasterze rodzin

Z dniem 15 marca 2019 r. Biskup Płocki Piotr Libera powołał nowych duszpasterzy rodzin w niektórych dekanatach diecezji. Gratulujemy Księżom nowych zadań i życzymy opieki Świętej Rodziny z Nazaretu!

Nominacje

  1. Ks. prał. Piotr Joniak, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dzierzgowie, z dniem 15 marca 2019 r. mianowany dekanalnym duszpasterzem rodzin w dekanacie dzierzgowskim.
  2. Ks. kan. Ryszard Kamiński, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Mławie, z dniem 15 marca 2019 r. mianowany dekanalnym duszpasterzem rodzin w dekanacie mławskim wschodnim.
  3. Ks. Tomasz Markowicz, proboszcz parafii pw. św. o. Pio w Płońsku, z dniem 15 marca 2019 r. mianowany dekanalnym duszpasterzem rodzin w dekanacie płońskim południowym.
  4. Ks. kan. Andrzej Redmer, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim, z dniem 15 marca 2019 r. mianowany dekanalnym duszpasterzem rodzin w dekanacie zakroczymskim.
  5. Ks. Andrzej Rutkowski, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie, z dniem 15 marca 2019 r. mianowany dekanalnym duszpasterzem rodzin w dekanacie gostynińskim.
  6. Ks. kan. Zbigniew Sajewski, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, z dniem 15 marca 2019 r. mianowany dekanalnym duszpasterzem rodzin w dekanacie płońskim północnym.
  7. Ks. Jan Żółtowski, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Szreńsku, z dniem 15 marca 2019 r. mianowany dekanalnym duszpasterzem rodzin w dekanacie mławskim zachodnim.

Zwolnienia

  1. Ks. kan. Witold Godleś, dotychczasowy dekanalny duszpasterz rodzin w dekanacie zakroczymskim, z dn. 15 marca 2019 r. zwolniony z pełnionej funkcji.
  2. Ks. kan. Jacek Lubiński, dotychczasowy dekanalny duszpasterz rodzin w dekanacie dzierzgowskim, w związku z reorganizacją dekanatów diecezji z dn. 1 września 2018 r., zwolniony z pełnionej funkcji.
  3. Ks. Sławomir Wiśniewski, dotychczasowy dekanalny duszpasterz rodzin w dekanacie gostynińskim, w związku ze zmianą parafii z dn. 1 lipca 2018 r., zwolniony z pełnionej funkcji.
Skip to content