Nowy Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego

Dn. 2 października 2017 r., we wspomnienie Aniołów Stróżów, Biskup Płocki Piotr Libera mianował Pana Witolda Jacka Wybulta nowym pracownikiem Wydziału ds. Rodzin i Diecezjalnym Doradcą Życia Rodzinnego.

Pan Witold urodził się w 1979 r., jest absolwentem Wydziału Teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wydziału Prawa Kanonicznego tegoż Uniwersytetu. Od października 2017 r. doktorant Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. Odbył także kilka kursów, związanych z pracą pedagogiczną i prawniczą. Jest żonaty, mieszka w Płocku.

Odbierając nominację z rąk ks. kan. Piotra Grzywaczewskiego, kanclerza Kurii Płockiej, Pan Witold złożył także przewidziane prawem kanonicznym wyznanie wiary.

Życzymy Bożej opieki i dużo pomysłów w pracy na rzecz rodzin naszej diecezji!

Skip to content