Pierwsza niedziela listopada – adoracja

Pierwsza Niedziela Miesiąca – 4 listopada 2018 r.

Adoracja eucharystyczna Śladami św. Stanisława Kostki

Tutaj w wersji pdf. 

Pieśńna wystawienie Najśw. Sakramentu: Upadnij na kolana

Wprowadzenie

Listopadowe dni skłaniają nas do zamyślenia nad losem naszych bliskich, którzy już zakończyli ziemskie życie. Patrząc na wybuchającą kolorami jesień trudno nie zadać sobie pytania o śmierć, przemijanie, rodzenie się i umieranie. Dziś, w pierwszą niedzielę listopada, chcemy uczcić pogrzebanego i zmartwychwstałego Pana, który pozostał z nami w swoim Ciele i Krwi, pod postaciami chleba i wina. Ten Chrystus, który jest przed nami, który jest prawdziwie obecny, żywy i bliskim nam, był także siłą dla św. Stanisława Kostki, patrona obecnego roku. Stanisław kochał Eucharystię, która podtrzymywała w nim wiarę w życie, które zmienia się, ale się nie kończy. W chwili choroby św. Barbara, patronka dobrej śmierci, w towarzystwie anioła przyniosła mu Komunię św., dzięki której nabrał nowych sił do wypełnienia swojego krótkiego życia ziemskiego. Dziś także św. Stanisław Kostka jest czczony przez wielu jako patron dobrego, spokojnego umierania. Patrząc na Jezusa, ukrytego w hostii, prosimy także o wstawiennictwo jego wiernego ucznia, św. Stanisława Kostki, by nasi zmarli dostąpili udziału w radości nieba. Niech ta nadzieja przenika nas, by ufność w życie wieczne przemieniała nasze doczesne dni.

W chwili ciszy z imienia przywołajmy naszych bliskich zmarłych…

Litania za zmarłych

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże –

Duchu Święty, Boże –

Święta Trójco, jedyny Boże –

Święta Maryjo – módl się za nami.

Bramo niebieska –

Królowo Wniebowzięta –

Święty Michale –

Święty Janie Chrzcicielu –

Święty Józefie –

Święta Barbaro –

Święty Stanisławie Kostko –

Wszyscy święci i święte Boże –

Bądź im miłościw – wybaw ich, Panie.

Od zła wszelkiego –

Od cierpień w czyśćcu –

Przez Twoje wcielenie –

Przez Twoje narodzenie –

Przez Twój chrzest i post święty –

Przez Twój krzyż i mękę –

Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu –

Przez Twoje zmartwychwstanie –

Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie –

Przez zesłanie Ducha Świętego –

Przez Twoje przyjście w chwale –

Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy – wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba –

Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci –

Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia –

Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę –

Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen –

Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców –

Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek – Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania –

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami

K. Módlmy się.

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba; daj Twoim zmarłym sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego.

W.Amen.

 

Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem(okadzenie)

K. Dałeś im chleb z nieba. Alleluja!

W.Wszelką rozkosz mający w sobie. Alleluja!

K. Módlmy się.

Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi, † zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia, * mogli osiągnąć jego owoce. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

 

Pieśń: Witaj, Kostko Stanisławie

Opracował: ks. Wojciech Kućko

Skip to content