Pierwsza niedziela maja – adoracja eucharystyczna

Pierwsza Niedziela Miesiąca – 6 maja 2018 r.

Adoracja eucharystyczna Śladami św. Stanisława Kostki

 

Pieśń na wystawienie Najśw. Sakramentu: Bądźże pozdrowiona

Wprowadzenie

Rozpoczęliśmy miesiąc maj, którego piękne zapachy, kolory i dźwięki przyrody budzącej się do życia kierują nasze myśli w stronę najpiękniejszego owocu stworzenia, którym jest Matka Boża. W miesiącu Jej poświęconym wznosimy wiele naszych modlitw, próśb, podziękowań, śpiewając „Litanię loretańską” tutaj, w kościele, przy kapliczkach przydrożnych, w naszych domach, wśród sąsiadów. W tym czasie pamiętamy także o św. Stanisławie Kostce, który miał szczególną cześć do Matki Bożej. W dalekim Rzymie to relacja z Maryją pozwalała mu z pewnością na przeżycie czasu rozłąki z bliskimi, z Ojczyzną, z kolegami, przyjaciółmi. Niedaleko nowicjatu na rzymskim Kwirynale, gdzie kilkanaście miesięcy przebywał młody Stanisław, znajduje się Bazylika papieska Matki Bożej Większej, kryjąca jeden z największych skarbów Wiecznego Miasta – obraz Maryi – Salus Populi Romani – Zbawienia ludu rzymskiego. Ten wizerunek czczą rzymianie przekonani o szczególnej więzi Maryi z tym miastem, o Jej zasługach dla wiary i życia chrześcijan. Można z pewnością powiedzieć, że przed tym obrazem modlił się także Stanisław Kostka.

W pierwszą niedzielę miesiąca maja przez wstawiennictwo Maryi powierzajmy Jezusowi obecnemu w tej Hostii szczególnie ludzi młodych, maturzystów i studentów, którzy w tym czasie podejmują różne decyzje, dotyczące ich przyszłości. Niech nie zabraknie im odwagi w odpowiedzi na Boże wezwanie do życia w małżeństwie i rodzinie! Niech wiele dziewcząt i wielu chłopców zechce usłyszeć delikatne Boże zaproszenie do pójścia drogą Maryi i św. Stanisława Kostki, w wiernym i niepodzielnym oddaniu Bogu swego życia przez służbę braciom w kapłaństwie lub życiu zakonnym.

 

Śpiew: Suplikacje

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami!
Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas, Panie!
Od nagłej i niespodzianej śmierci, zachowaj nas, Panie!
My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś nam zdrowia udzielić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś urodzaje ziemskie dać i je zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Jezu przepuść, Jezu wysłuchaj, o Jezu, Jezu, Jezu, zmiłuj się nad nami!
Matko, uproś, Matko, ubłagaj, o Maryjo, Maryjo, Matko Boska, przyczyń się za nami!
Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami!

K. Módlmy się.
Boże, ucieczko nasza i mocy, wejrzyj łaskawie na lud, który dzisiaj woła do Ciebiei za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny wysłuchaj łaskawie naszych próśb, * które do Ciebie z ufnością zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

 Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem(okadzenie)

K. Dałeś im chleb z nieba. Alleluja!
W.Wszelką rozkosz mający w sobie. Alleluja!
K. Módlmy się.
Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi, † zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia, * mogli osiągnąć jego owoce. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W.Amen.

Pieśń: Chwalcie łąki

Opracował: ks. Wojciech Kućko

Skip to content