Lekarze u św. Apolonii

Lekarze z Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy w Płocku pielgrzymowali do swojej patronki św. Apolonii w Borkowie w diecezji płockiej. Podarowali parafii figurę Świętej, która patronuje lekarzom dentystom. Parafia w Borkowie jest jedyną w Polsce, której patronuje św. Apolonia.

Lekarze zrzeszeni w Katolickim Stowarzyszeniu Lekarzy w Płocku od kilku lat pielgrzymują do parafii św. Apolonii w Borkowie, aby modlić się przed obrazem Świętej, która patronuje lekarzom dentystom. Przed laty pielgrzymki te zainicjowała stomatolog Ewa Szczutowska, wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku.

Tym razem płoccy medycy postanowili pojechać do parafii z darem: wspólnie z parafianami ufundowali do świątyni parafialnej w Borkowie drewnianą figurę św. Apolonii, pochodzącą z jednego z zamkniętych kościołów w Europie Zachodniej. Została ona umieszczona w łuku tęczowym prezbiterium, naprzeciw ambony.

Mszy św. z udziałem lekarzy przewodniczył proboszcz parafii ks. Adam Zaborowski. Kazanie wygłosił ks. dr Wojciech Kućko, asystent kościelny Stowarzyszenia, dyrektor wydziału ds. rodzin Kurii Diecezjalnej w Płocku. W Niedzielę Biblijną zachęcił wiernych do tego, aby czytali Pismo św. korzystając z nowych form: smartfona, komputera czy mp3. Przywołał też słowa św. Grzegorza Wielkiego o tym, że „Pismo św. rośnie wraz z czytającym je”.

Kaznodzieja zaznaczył, że figura św. Apolonii będzie stała w kościele naprzeciwko ambony – miejsca, z którego głosi się Słowo Boże. Patronka ta dała przykład, że wierność Słowu Bożemu może zakończyć się męczeństwem. Nie zawsze jednak kończy się to tak radykalnie; można być wiernym Słowu Bożemu, wcielając je w życie.

Odwołał się także do obrazu Chrystusa Aptekarza (z XVI/XVII w.), na którym Jezus Chrystus przedstawiony jest jako sprzedawca leków, stojący za ladą aptekarską, a za nim z tyły umieszczone są „lekarstwa” leczące duszę: na przykład cnoty boskie, Osiem Błogosławieństw, Dekalog.

„Tak jak przychodzimy do lekarza, gdy jesteśmy chorzy, tak przychodzimy do Chrystusa, żeby uleczył nasze dusze dzięki Słowu Bożemu” – konkludował ks. Wojciech Kućko.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła gminna orkiestra dęta z Borkowa i Goleszyna.

Tekst za: https://ekai.pl/lekarze-pielgrzymowali-do-patronki-sw-apolonii/

Skip to content