Kurs dla nowych doradców życia rodzinnego

Jedną z form pomocy narzeczonym, małżonkom i rodzicom jest poradnictwo rodzinne, w którym posługują kompetentne osoby, zwane doradcami życia rodzinnego (DŻR). Dlatego Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, w trosce o małżeństwo i rodzinę, organizuje kurs dla kandydatów na nowych DŻR. Będzie się on składał z dwóch spotkań szkoleniowych oraz z rekolekcji, które odbędą się tradycyjnie w październiku br.

Spotkania szkoleniowe odbędą się w Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Płońsku, według poniższego harmonogramu (z uwagi na kwestie organizacyjne, spotkania rozpoczną się 14 kwietnia, a nie jak wcześniej planowano 7 kwietnia):

14 kwietnia 2018 r. (sobota)
8.30   Msza św. (kościół parafialny)
9.00   Powitanie prowadzących i kursantów. Wprowadzenie w kurs
9.10   Doradca życia rodzinnego w służbie życia i Kościoła – ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski (UKSW)
10.45 Przerwa
11.00 Naturalne metody rozpoznawania płodności (1) – dr Katarzyna Olszewska (CPP METANOIA)
14.00 Przerwa obiadowa
14.30 Naturalne metody rozpoznawania płodności (2) – dr Katarzyna Olszewska (CPP METANOIA)
16.30 Zakończenie

21 kwietnia 2018 r. (sobota)
9.00   Powitanie (Witold Wybult, Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego)
9.05   Budowanie więzi w małżeństwie i rodzinie (1) – Małgorzata i Sławomir Tomczakowie (CPP METANOIA)
10.45 Przerwa
11.00 Budowanie więzi w małżeństwie i rodzinie (2) – Małgorzata i Sławomir Tomczakowie (CPP METANOIA)
14.00 Przerwa obiadowa
14.30 Współczesne dylematy bioetyczne w pracy doradcy życia rodzinnego – ks. dr Wojciech Kućko (Dyrektor Wydziału ds. Rodzin)
16.30 Zakończenie kursu. Wręczenie dyplomów i misji kanonicznych

Koszt dwóch spotkań szkoleniowych wynosi 150 zł.
Spotkanie formacyjno-rekolekcyjne odbędzie się w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym Caritas Diecezji Płockiej w Popowie-Letnisku, w dn. 5-7 października br.
Kandydatów można zgłaszać do Wydziału ds. Rodzin. Przy zgłoszeniu należy podać następujące dane kandydata: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania. Ponadto ksiądz proboszcz proszony jest o przedstawienie pisemnej opinii na temat osoby kandydata.

Zapraszamy do współpracy!

Ks. Wojciech Kućko
Dyrektor Wydziału ds. Rodzin

Witold Wybult
Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego

Skip to content