Płockie Dni Pastoralne 2018 – zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy Czcigodnych Księży wraz z wybranymi przez siebie liderami świeckimi ze swoich wspólnot parafialnych do obowiązkowego udziału w Płockich Dniach Pastoralnych, które odbędą się 4-5 kwietnia 2018 r. w „NoveKino Przedwiośnie” (ul. Tumska 5a). Będą one przebiegać pod hasłem: „MŁODZIEŻ – WIARA – POWOŁANIE”. Poniżej szczegółowy program spotkań oraz ważne informacje organizacyjne.

PROGRAM

 9.30 – Nabożeństwo – Bazylika Katedralna w Płocku – ks. mgr Krzysztof RUCIŃSKI (Płock)

 (Sala nr 1 NoveKino Przedwiośnie, ul. Tumska 5a)

 10.15 – Słowo Jego Ekscelencji Biskupa Płockiego Piotra Libery

10.30 – „Młodzież w drodze od sacrum do profanum i z powrotem” – prof. dr hab. Aleksander NALASKOWSKI (Toruń)

11.00 – „Kryzys powołań czy powołanych?” – ks. Przemek „Kawa” KAWECKI SDB (Czerwińsk nad Wisłą)

11.30-12.00 – przerwa kawowa

12.00 – Wiara rodzi się ze słuchania. Opowieści (nie tylko) medialne” – red. Monika BIAŁKOWSKA (Gniezno)

„Wierzyć w mediach? Tak, ale jak?” – red. Dorota ŁOSIEWICZ (Warszawa)

12.30 – Dyskusja

13.00 – Podsumowanie i zakończenie obrad

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • W Płockich Dniach Pastoralnych obowiązkowo biorą udział wszyscy księża i przedstawiciele katolików świec Prosimy, aby każdy duszpasterz (Proboszcz i Wikariusz) wybrał i zabrał ze sobą do Płocka jedną osobę z parafii, w której pracuje (w tym roku zachęcamy, aby byli to liderzy bądź inne osoby zaangażowane w zrzeszenia młodzieżowe lub zrzeszenia działające na rzecz młodzieży).
  • Księży, którzy katechizują prosimy o wcześniejsze zgłoszenie do Wydziału Duszpasterskiego (przygotujemy stosowne zaświadczenia do placówek oświatowych o obowiązkowym udziale w Płockich Dniach Pastoralnych).
  • Nabożeństwo rozpoczynające Płockie Dni Pastoralne odbędzie się w Bazylice Katedralnej w Płocku o godz. 9.30. W nabożeństwie uczestniczą księża i katolicy świeccy.
  • Po nabożeństwie wszyscy (księża i świeccy) udają się na obrady do Sali nr 1 w NovymKinie Przedwiośnie, ul. Tumska 5a.
  • Ze względu na konieczność zachowania jednakowej liczby uczestników w poszczególne dni, prosimy o przyjazd według następującego porządku: środa (4 kwietnia) wszyscy Księża Wikariusze oraz Księża Proboszczowie z dekanatów: Bodzanów, Dobrzyń n. Wisłą; czwartek (5 kwietnia) Księża Proboszczowie z pozostałych dekanatów.
  • Księża pracujący w Kurii, WSD, Caritas, mediach, duszpasterstwie pozaparafialnym oraz Księża Emeryci biorą udział w dowolnym dniu.
  • Prosimy, aby wszyscy uczestnicy zgłosili swoją obecność w recepcji. Recepcja dla księży będzie czynna od godz. 9.00 w sali kinowej nr 1.
  • Każdy ksiądz, Proboszcz i Wikariusz, uiszcza opłatę w wysokości 70 zł (za siebie i za osobę świecką). Opłata obejmuje: wynagrodzenie dla prelegentów, wynajem sali kinowej, materiały szkoleniowe, bufet kawowy oraz inne koszty organizacyjne.
  • Parking dla samochodów w miejscach dostępnych na terenie miasta.
  • Planowane zakończenie Płockich Dni Pastoralnych około godz. 13.30.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Skip to content