Spotkanie SRK w Ciechanowie

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej – koło w Ciechanowie, w Parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie, działa także w wakacje i ciągle stoi na straży prawdy o małżeństwie i rodzinie. 22 sierpnia 2019 r., w święto Matki Bożej Królowej, podczas Mszy św. kazanie wygłosił ks. Wojciech Kućko, dyrektor Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej. W kazaniu zauważył, że chociaż katolicy są dziś mniejszością w Europie, to są wezwani ciągle do dbania o jakość swojej wiary, o stawanie się solą ziemi i światłem świata. Na spotkaniu formacyjnym obecny był także Witold Wybult, prezes SRKDP, który swoim słowem zachęcił do wytrwałej pracy członków stowarzyszenia, a także wskazał, w jakich działaniach mogą być pomocni parafii i diecezji. Życzenia z okazji 50. rocznicy sakramentu małżeństwa otrzymali Państwo Wanda i Kazimierz Smolińscy, od początku obecni w SRKDP. Dziękujemy Stowarzyszeniu z Panią Prezes Elżbietą Lizak i Księdzu Proboszczowi Sławomirowi Filipskiemu za gościnność!

Ks. Wojciech Kućko

Skip to content