Studia z nauk o rodzinie na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie

Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na studia licencjackie i magisterskie z nauk o rodzinie. To szansa na osobisty rozwój, interdyscyplinarne poznanie kwestii pomocy małżeństwu i rodzinie.

Kieruneknauki o rodzinie na UKSW został stworzony z myślą o tych, którzy chcą się zawodowo zajmować pomocą rodzinie. Interdyscyplinarność kierunku zapewnia studentom wszechstronne przygotowanie do roli zawodowej. 

Studenci mają możliwość nabycia wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu sześciu obszarów: pedagogika rodziny, psychologia rodziny, socjologia rodziny, zdrowie rodziny, prawo rodzinne i teologia rodziny.

Program kierunku nauki o rodzinie oparty jest na szczegółowym rozpoznaniu rynku pracy, co pozwala na przygotowanie studenta do podejmowania pracy w jednostkach systemu pomocy społecznej (ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach interwencji kryzysowej, domach pomocy społecznej), ośrodkach adopcyjnych, jednostkach specjalistycznego poradnictwa oraz w innych instytucjach wsparcia rodziny.

Czas: studia licencjackie – 3 lata; studia magisterskie – 2 lata.

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne.

Specjalności:

  1. studia licencjackie: asystentura rodziny, wsparcie i opieka nad osobą starszą i niesamodzielną.
  2. studia magisterskie: mediacje i negocjacje, coaching rodziny, duszpasterstwo rodzin.

Perspektywy zawodowe. Po ukończeniu kierunku nauki o rodzinie znajdziesz pracę m.in. w: ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach adopcyjnych, placówkach wychowawczo-oświatowych, centrach pomocy rodzinie, instytucjach pomocy rodzinie.

Wymagania rekrutacyjne oraz szczegółowe informacje o rekrutacji dostępne są na stronie Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW: https://wsr.uksw.edu.pl/2024/06/11/zapraszamy-na-studia-z-nauk-o-rodzinie-w-uksw-2/.

Skip to content