Studium małżeństwa i rodziny w Akademii Katolickiej w Warszawie

Akademia Katolicka w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w akademickim studium warsztatowo-wykładowym małżeństwa i rodziny. Zajęcia trwają 4 semestry i odbywają się w raz lub dwa razy w miesiącu w soboty. Są to studia obejmujące zagadnienia dotyczące tworzenia relacji i budowania duchowości małżeńsko-rodzinnej. Wśród zagadnień, które będą poruszane znajdą się m.in.: rozwój duchowy, komunikacja interpersonalna, wartości i potrzeby, cnoty i wady życia małżeńskiego, teologia ciała i rodziny, współczesne nauczanie Kościoła o małżeństwie i rodzinie, sposoby pomagania w kryzysie, udzielanie informacji zwrotnej, wychowanie we współczesnych uwarunkowaniach kulturowych, elementy bioetyki i biomedycyny życia małżeńskiego, psychologia małżeństwa, płci, psychoprofilaktyka uzależnień, kurs rozpoznawania płodności, umiejętności pracy z grupą i wiele innych. Forma warsztatowa pozwoli na rozwój własny oraz nabycie konkretnych umiejętności pracy grupą.

Jest to znakomita możliwość dla siebie lub dla małżeństwa do:

  • wzmocnienia osobistych relacji interpersonalnych,
  • poprawy efektywności komunikacji,
  • głębszego zrozumienia potrzeb własnych i innych,
  • zdobycia narzędzi radzenia sobie w kryzysie,
  • nabycia umiejętności prowadzenia warsztatów,
  • rozwoju wiedzy o prowadzeniu życia duchowego,
  • pogłębienia rozumienia nauki Kościoła o małżeństwie i seksualności,
  • a także nabycia kompetencji do podjęcia posługi np. w poradniach rodzinnych czy prowadzeniu kursów przedmałżeńskich.

Dodatkowym walorem tych studiów jest fakt, że więcej niż połowa z nich odbywa się metodą warsztatową.

Szczegółowy program i zasady rekrutacji na stronie:

Z racji na charakter warsztatowy, liczba miejsc jest ograniczona.

Refleksje wykładowców i absolwentów: https://www.youtube.com/watch?v=dk5Qy8Xx8jE

Czego dotyczą warsztaty? https://youtu.be/4cepZu03eYk?si=wLIbBdLB6uNz7NuV

Kontakt:

Ks. dr Marcin Szczerbiński
Kierownik Studium Małżeństwa i Rodziny
tel. 501 928 633, e-mail: mszczerbinski@wp.pl

Skip to content