W Popowie odbyło się spotkanie rodziców kapłanów i osób zakonnych

W Ośrodku Caritas w Popowie odbyło się spotkanie rodziców kapłanów oraz sióstr i braci zakonnych (17-18 listopada 2023 r.). Biskup płocki Szymon Stułkowski podziękował im za to, że przyczynili się oni do tego, że ich dzieci wybrały drogę służby Panu Bogu: – Słusznie mówi się, że dom jest pierwszym seminarium duchownym – uważał Pasterz Kościoła płockiego. Uczestnicy mieli też okazję wysłuchać konferencji o tym, jak być współcześnie rodzicem dla osób duchownych.

Mszy św. w dniu 18 listopada br., w Sanktuarium Matki Bożej Popowskiej, Matki nadziei, z udziałem rodziców kapłanów i osób zakonnych, przewodniczył biskup płocki Szymon Stułkowski. Koncelebrował ją między innymi biskup pomocniczy Mirosław Milewski.  

Bp Stułkowski w homilii zwrócił uwagę na potrzebę budowania takiej wspólnoty, bowiem ma ona wiele wspólnych spraw i doświadczeń życiowych. Podziękował za to, że rodzice tak poprowadzili swoje dzieci, iż wybrały one drogę służby Panu Bogu: – Słusznie mówi się, że dom jest pierwszym seminarium duchownym – zaznaczył biskup. 

Przypomniał historię Mojżesza, który został odnaleziony przez córkę faraona, a ta, nie znając prawdy, oddała dziecko na wychowanie prawowitej matce, polecając, by wychowała chłopca dla niej. 

Pasterz Kościoła płockiego był też wdzięczny za modlitwę rodziców. Przywołując osobę swojej nieżyjącej matki zauważył, że „zabrudzone kartki jej modlitewnika były martwym świadectwem żywej relacji z Panem Bogiem”. Poprosił rodziców, aby takie modlitwy nie ustawały. 

Bp Stułkowski odwołał się również do słowa Bożego zawierającego opis nocy paschalnej, podczas której Bóg wyprowadził Izraelitów przez wody Morza Czerwonego do wolności. Oni w zamian za to radośnie Go wielbili. Odnalazł w tym analogię do chrztu, do którego matki i ojcowie kiedyś przynieśli swoje dzieci. Oddali je wówczas Panu Bogu. Dzieci zostały zanurzone w śmierci Jezusa i otrzymały swoje powołanie. 

– Miałem chwile, kiedy mojej mamie bardziej zależało na moim kapłaństwie niż mnie samemu. Modlitwa wstawiennicza rodziców za synów i córki ma ogromną moc, zwłaszcza, gdy jest wytrwała, wręcz namolna. Trwajcie w takiej modlitwie – zwrócił się do uczestników spotkania. 

Podczas Mszy św. w sanktuarium śpiewy wykonywała schola parafii pw. Narodzenia NMP w Popowie.       

W programie dwudniowego spotkania był też wieczór skupienia z konferencją, którą wygłosił ks. kan. dr Maciej Miętek, kanclerz Kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej, o roli Liturgii godzin w życiu świeckich. Zauważył on między innymi, że gdy ludzie widzą osobę modlącą się brewiarzem, to wówczas buduje się ich wiara. Zaprosił uczestników spotkania, aby poprosili swoich synów i swoje córki, by nauczyli rodziców modlić się Liturgią godzin.

Rodzice księży i osób duchownych mieli też okazję wysłuchania konferencji ks. kan. dr. Tomasza Sztajerwalda, rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej, o tym, jak być rodzicami księży i osób konsekrowanych we współczesnym świecie.

Jego zdaniem rodzina jest przestrzenią przekazu tradycji i tożsamości, również narodowej. Za  św. Janem Pawłem II poprosił rodziców księży i osób konsekrowanych, by „nie kierowali się logiką tego świata”, nie wiązali z przyszłością synów i córek ludzkich nadziei na awanse, ale doceniali służbę Chrystusowi i ludziom jaką pełną w najprostszych posługach w Kościele”. Jest to wypełnianie słów Chrystusa, że można cały świat zyskać, a ponieść szkodę na duszy. Zachęcił rodziców do współpracy z dorosłymi dziećmi w dziele zbawienia, poprzez wsparcie, modlitwę, zaangażowanie w życie parafii.

Poza tym przed Mszą św. w popowskim sanktuarium ks. kan. dr Remigiusz Stacherski, jego kustosz i proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Popowie opowiedział o jego historii. Okazało się, że świątynia ta, oddana do użytku w roku 1906, powstała z fundacji rodziców ks. Jana Krzyżewskiego. Sprzedali oni cały swój majątek, żeby udało się ją zbudować.

Zorganizowano też spotkanie integracyjne dla uczestników, z wymianą myśli o radościach i troskach, związanych z odkrywaniem i realizowaniem powołania przez dzieci. Była to też okazja do nawiązania dobrych relacji. Rodzice księży wyrazili nadzieję na kontynuację podobnych spotkań. Poza tym obejrzeli występ artystyczny dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ulasku, z programem opartym na tekstach Jana Pawła II. Uczniom towarzyszyła dyrektor mgr Marta Kucharska.

W dwudniowym spotkaniu, które odbyło się przede wszystkim na terenie Ośrodka Charytatywno-Szkoleniowego Caritas Diecezji Płockiej im. Bł. Abp. Antoniego J. Nowowiejskiego Piątek, uczestniczyło około 70 osób. 

Organizatorem spotkania był wydział ds. rodzin Kurii Diecezjalnej w Płocku z dyrektorem ks. dr. Wojciechem Kućką, przy współpracy z ks. dr. Grzegorzem Kaczorowskim, kierownikiem Ośrodka Caritas w Popowie i ks. kan. dr. Remigiuszem Stacherskim, kustoszem sanktuarium maryjnego w Popowie.

Cyt. za: https://www.diecezjaplocka.pl/dla-wiernych/aktualnosci/w-popowie-odbylo-sie-spotkanie-rodzicow-kaplanow-i-osob-zakonnych (dostęp: 23.11.2023).

Skip to content