Warsztaty dla spowiedników „Bioetyka w konfesjonale”

Zapraszamy Czcigodnych Księży do udziału w warsztatach dla spowiedników, poświęconych zamyśleniu nad istotą sakramentu pokuty i pojednania. Będą one okazją do przyjrzenia się sprawowaniu sakramentu pokuty w świetle ostatnich dokumentów Magisterium Kościoła katolickiego, zwłaszcza w kwestiach etyki życia seksualnego i bioetyki: aborcji, antykoncepcji, spowiedzi osób żyjących w związkach nieregularnych, rozeznawania i towarzyszenia różnym osobom. 

Organizatorzy: Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku i Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej.

Miejsce: Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku.

Termin: 4 marca 2023 roku (sobota).

Prowadzący: 

  • o. prof. Edmund Kowalski, CSsR, absolwent Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Następnie studiował w Paryżu i Waszyngtonie. Od 1998 r. profesor Akademii Alfonsjańskiej – Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. Autor publikacji w dziedzinie etyki, bioetyki i teologii moralnej. W ostatnim czasie opublikował wiele artykułów oraz książek, m.in. Człowiek i bioetyka (2009); Osoba i bioetyka (2015); Bioetyka w konfesjonale (2023). Obecnie posługuje w Krakowie.
  • ks. dr Szczepan Szpoton, CM, absolwent Akademii Alfonsiańskiej – Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, wykładowca teologii moralnej i bioetyki w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II i w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy w Krakowie.

Koszt: 80 zł (obiad, koszty warsztatów).

Zapisy: mailowo – wojciech.kucko@diecezjaplocka.pl lub telefonicznie – 513 135 757.

Plan:

4 marca 2023 r. (sobota)

8.30     Wprowadzenie

8.45     Warsztaty (1) – prowadzi o. prof. Edmund Kowalski, CSsR

11.15   Przerwa kawowa

11.30   Warsztaty (2) – prowadzi ks. dr Szczepan Szpoton, CM

13.45   Podsumowanie

14.00   Obiad

Płock, dnia 9 lutego 2023 r.

ks. Marek Jarosz
Rektor WSD w Płocku

ks. Wojciech Kućko
Dyrektor Wydziału ds. Rodzin

Skip to content