44. Ogólnopolskie Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku – 3 marca 2023 roku

Zapraszamy serdecznie Czcigodnych Księży, Wielebne Siostry Zakonne, Szanownych Państwa Katechetów, a także wszystkich zainteresowanych do udziału w 44. Ogólnopolskim Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, które odbędzie się dnia 3 marca 2023 roku (piątek), w gmachu płockiego seminarium, pod hasłem: „Bóg nie męczy się przebaczaniem. Szanse i wyzwania sakramentu pokuty i pojednania”.

Prosimy Księży Proboszczów, szczególnie miasta Płocka i okolic, o przekazanie zaproszenia parafianom podczas ogłoszeń duszpasterskich w jedną z niedziel lutego. Do wszystkich parafii dekanatów płockich oraz do płockich szkół średnich zostaną dostarczone plakaty i zaproszenia na piśmie. Księży Katechetów, Państwa Katechetów, Nauczycieli i Wychowawców zapraszamy do przyjazdu do Płocka z uczniami.

Program konferencji:

08.30   Msza święta (kościół pw. św. Jana Chrzciciela). Przewodniczenie i kazanie: bp dr Szymon Stułkowski (Biskup Płocki)

09.30   Otwarcie sympozjum – bp dr Szymon Stułkowski (Biskup Płocki)

09.35   Wprowadzenie w sympozjum – ks. dr Marek Jarosz (Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku), kl. Cezary Jasiński (Prezes Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku)

09.45   Penitencjaria Apostolska: Trybunał miłosierdzia i łaski w służbie spowiednikom i penitentom. Kiedy i w jaki sposób należy się do niej odnieść? – ks. prałat prof. Krzysztof Józef Nykiel (Regens Penitencjarii Apostolskiej w Watykanie – Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie)

10.15   Po co nam spowiedź? – o. Dariusz Piórkowski, SJ (duszpasterz, spowiednik, kierownik duchowy)

10.45   Czy spowiedź może być psychoterapią? – o. dr Artur Marek Hącia, OP (Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, spowiednik w Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie)

11.15-11.45 Przerwa kawowa

11.45   Sumienie ruszyło… o tym, jak robić owocny rachunek sumienia? – ks. prof. dr hab. Zbigniew Wanat (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

12.15   Dlaczego i z czego powinny spowiadać się dzieci? – dr Ida Szwed (psycholog, psychoterapeuta, specjalistka w zakresie diagnozy rozwojowej dzieci, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Katowicach)

12.45   Jak spowiadają się chrześcijanie Kościołów wschodnich? – ks. dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. ucz. (Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Opolu)

13.15   Dyskusja z udziałem uczestników konferencji. Prowadzenie – ks. dr Szczepan Szpoton, CM (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie – Wyższe Seminarium Duchowne Księży Misjonarzy w Krakowie)

13.55   Podsumowanie konferencji – ks. dr Wojciech Kućko (Opiekun Koła Naukowego WSD w Płocku – Prodziekan Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

14.00   Modlitwa południowa (Kaplica Dobrego Pasterza)

Ks. Marek Jarosz

Rektor WSD w Płocku

Ks. Wojciech Kućko

Opiekun Koła Naukowego WSD w Płocku

Skip to content