Zatrzymaj aborcję – zbiórka podpisów

Konferencja Episkopatu Polski popiera zbieranie podpisów pod projektem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję”, które celem jest wykreślenie z polskiego prawa aborcji eugenicznej. Projekt nie zawiera innych zmian w ustawie aborcyjnej. Biskup Płocki prosi wszystkich kapłanów o zaangażowanie w zbieranie podpisów w parafiach naszej diecezji. Każda parafia otrzyma pakiet 30 wydrukowanych kart pocztą. Kartę podpisów można również pobierać ze strony: www.zatrzymajaborcje.pl. Konieczne jest podanie numeru PESEL, toteż warto uprzedzić parafian, żeby zabrali ze sobą dowody osobiste. Proszę o przekazanie kart z podpisami do Wydziału ds. Rodzin do końca października br. Inicjatywą w Diecezji Płockiej kieruje Pan Witold Wybult, Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej (skrplock@o2.pl; tel. 505 079 260).

Skip to content