Franciszek o żłóbku do diecezjan płockich

Trwa okres wielkanocny, ale tajemnica życia Chrystusa jest jednością. Rozważamy Jego narodziny, mękę, śmierć i zmartwychwstanie, które prowadzą nas do głębszego przylgnięcia do Niego. Publikujemy List Biskupa Płockiego do papieża Franciszka na temat konkursu szopek w diecezji płockiej w ramach Orszaku Trzech Króli w Płocku oraz odpowiedź, która przyszła z Sekretariatu Stanu. W 2019 r. Franciszek wydał List apostolski Admirabile signum o znaczeniu i wartości żłóbka.

 

List Biskupa Płockiego do Franciszka – wersja włoska

 

List Biskupa Płockiego do Franciszka – wersja polska

 

Odpowiedź z Sekretariatu Stanu

“Okólnik Kurii Diecezjalnej Płockiej” 12/2020

LIST SEKRETARIATU STANU DO BISKUPA PŁOCKIEGO

Ekscelencjo,
Czcigodny Księże Biskupie,
W imieniu Jego Świątobliwości Franciszka bardzo dziękuję za list z dnia 28 stycznia bieżącego roku i informację o zaangażowaniu Ekscelencji i wiernych Diecezji Płockiej w zachowanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem: przygotowywanie w rodzinach domowego żłóbka i udział w Orszaku Trzech Króli, organizowanym w Płocku już od dziesięciu lat. Dziękuję również w imieniu Papieża za załączone fotografie z Konkursu rodzinnych domowych żłobków.
Ojciec Święty, wdzięczny za wspomniane informacje i pasterskie przyjęcie Jego Listu Apostolskiego Admirabile signum o znaczeniu żłobka, swoją modlitwą ogarnia wszystkich wiernych, którzy szczerym sercem włączają się w zachowanie pięknych tradycji Bożego Narodzenia. Niech będą one pomocne dla osób poszukujących swego duchowego Betlejem, umacniają i jednoczą rodziny, wspierają wychowanie dzieci, zbliżają do Chrystusa tych, którzy się od Niego oddalili lub Go poszukują. Niech wspomniane tradycje budzą w sercach wszystkich refleksję o potrzebie świadczenia o Ewangelii i miłości Boga.
Księdzu Biskupowi i wiernym Diecezji Płockiej, Jego Świątobliwość z serca błogosławi.
Z Chrystusowym pozdrowieniem –

Watykan, dnia 5 marca 2020 r.


† Edgar Peña Parra
Substytut Sekretariatu Stanu

Skip to content