Życzenia bożonarodzeniowe A.D. 2018

“Teraz zaś my, pielgrzymi doczesności, czcijmy nabożnie dzień narodzin Tego, który przyszedł na świat w postaci sługi, my, którzy jeszcze z dala od Niego wędrujemy drogami wiary, łaknąc i pragnąc sprawiedliwości i z całej duszy wyczekujemy objawienia się urzekającego piękna Boskiego oblicza, aż stanie się to, co obiecał, i ukaże się to, co nam wystarcza, i ugasimy nasze pragnienie u wód jedynego źródła życia”.
Św. Augustyn, “Kazanie” 194, 4

Drodzy Czytelnicy!
Kochani Doradcy Życia Rodzinnego
oraz wszyscy, którzy pomagacie małżeństwom i rodzinom!

Niech czas świąt Narodzenia Pańskiego będzie momentem odnalezienia w Dzieciątku piękna Boskiego oblicza, byśmy umieli odkryć Boga, który pragnie, abyśmy Go pragnęli. Święta Rodzina z Nazaretu niech będzie dla nas wszystkich umocnieniem w naszej posłudze dla małżeństw i rodzin!

Ks. Wojciech Kućko
Dyrektor Wydziału ds. Rodzin

Witold Wybult
Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego

Obraz: Giovanni Gasparro, “Święta Rodzina”, 2016, Valenzano (Włochy).

Skip to content