IV Kongres Rodzin Polonijnych

Kongres odbędzie się w formie online, w dniach 20 – 21 listopada 2021 roku, pod hasłem: “Rodzina Polonijna wobec aktualnej sytuacji pandemii/ lockdownu”. Organizatorami Kongresu jest Polonijna Rada Rodziny przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz Fundacja Pomoc Rodzinie.

Skip to content