Nabożeństwo na rozpoczęcie Roku św. Jana Pawła II


NABOŻEŃSTWO NA ROZPOCZĘCIE ROKU ŚW. JANA PAWŁA II
6 stycznia 2020 r.

DO POBRANIA PLIK WORD

  1. Nabożeństwo powinno odbyć się w uroczystość Objawienia Pańskiego na zakończenie Mszy św. z udziałem dzieci i młodzieży albo na zakończenie najbardziej licznej Mszy św.
  2. Należy przeprowadzić je przed żłóbkiem w kościele. Jeśli to możliwe, w pobliżu żłóbka można umieścić obraz, figurę lub relikwie św. Jana Pawła II (jeśli parafia posiada takie przedmioty kultu). Warto ozdobić to miejsce kwiatami czy też światłem, by było widoczne dla wiernych przez cały dzień 6 stycznia.
  3. Po Modlitwie po Komunii podczas Mszy św. celebrans wraz z usługującymi oraz z odpowiednio wyznaczonymi osobami udają się do żłóbka i klękają tam, odmawiając następujące modlitwy.
  4. W czasie przejścia do żłóbka należy wykonać pieśń: Abba, Ojcze (Ty wyzwoliłeś nas, Panie).
  5. Przebieg nabożeństwa:

Procesja do żłóbka. Śpiew: Abba, Ojcze

1. Ty wyzwoliłeś nas, Panie,
z kajdan i samych siebie,
a Chrystus, stając się bratem,
nauczył nas wołać do Ciebie:
Ref. Abba-Ojcze! Abba-Ojcze!
Abba-Ojcze! Abba-Ojcze!

2. Bo Kościół jak drzewo życia
w wieczności zapuszcza korzenie,
przenika naszą codzienność
i pokazuje nam Ciebie.

3. Bóg hojnym Dawcą jest życia,
On wyswobodził nas z śmierci
i przygarniając do siebie
uczynił swoimi dziećmi.

4. Wszyscy jesteśmy braćmi,
jesteśmy jedną rodziną.
Tej prawdy nic już nie zaćmi
i teraz jest jej godzina.

Kapłan

Boża Opatrzność pozwoliła nam rozpocząć Nowy Rok 2020, który w naszej Ojczyźnie jest czasem szczególnej wdzięczności za dzieło życia i pontyfikat św. Jana Pawła II, największego z rodu Polaków. Wielu z nas pamięta spotkania z nim, jego słowa, wypowiadane w czasie pielgrzymek do Polski, zwłaszcza w czasie wizyty w Płocku, jego pełne dobroci i miłości gesty wobec dzieci, osób chorych i starszych. Młodsi także słyszeli o nim w kościołach, szkołach, na lekcjach religii. Chcemy dziś uroczyście rozpocząć Rok Świętego Papieża Polaka z okazji 100. rocznicy jego urodzin. Czynimy to wpatrując się w betlejemski żłóbek, tak cenny dla Jana Pawła II. Chcemy prosić Boga o dobre przeżycie tego roku, zaczerpnięcie nowych inspiracji dla naszego życia z tysięcy stron zachowanych słów, kazań, przemówień św. Jana Pawła II, papieża, który wprowadził Kościół katolicki w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa. Niech wspólna modlitwa i śpiew kolęd, tak drogich Świętemu Papieżowi, poruszą nasze serca i umysły.

 

Śpiew: A wczora z wieczora (3 zwrotki)
1. A wczora z wieczora, a wczora z wieczora
z niebieskiego dwora, z niebieskiego dwora.
2. Przyszła nam nowina, przyszła nam nowina:
Panna rodzi Syna, Panna rodzi Syna.
3. Boga prawdziwego, Boga prawdziwego,
nieogarnionego, nieogarnionego.
4. Za wyrokiem Boskim, za wyrokiem Boskim
w Betlejem żydowskim, w Betlejem żydowskim.

Dziewczynka ze szkoły podstawowej

Św. Jan Paweł II 13 czerwca 1999 r. wspominał w Radzyminie: „Wiecie, że urodziłem się w roku 1920, w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem”. Jego rok łączy się z naszym wspomnieniem „Cudu nad Wisłą”, wspaniałego zwycięstwa żołnierzy polskich w sierpniu 1920 r.

Chłopiec ze szkoły podstawowej

Wita Cię każdy chłopiec zdumiony
Każda dziewczynka zdziwiona
Że sam Pan Jezus wprost do Warszawy
Z Tobą przybywa do nas
Lekcja religii się przypomina
Święty Piotr z dwoma kluczami
I Matko Boska, która tak lubi
Po polsku rozmawiać z nami.
Święta Jadwiga, święty Stanisław
I wszyscy polscy święci
Pewnie się kręcą na tym lotnisku
Twoim przyjazdem przejęci.
W ogromnym tłoku, gdzie serc miliony
Na prawo i na lewo
Polski Zacheusz, by Cię zobaczyć
Zacznie się drapać na drzewo.
Wita Cię Polska, Ojczyzna noszą
Ziemia nam wszystkim droga
wszyscy ludzie, którzy wraz z Tobą
Modlą się dzisiaj do Boga.

(Jan Twardowski, Ojcze Święty)

 

Przedstawiciel szkoły średniej

Taką modlitwę Święty Papież odmawiał przez całe swoje życie. Nauczył się jej od swojego ojca, także Karola: 
„Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać, o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością, o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Amen”.

Ojciec rodziny

Dobry Ojcze, przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II, papieża rodziny, dziękuję Ci za moją rodzinę, za każdego z jej członków. Dziękuję za żonę, rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki i dziadków oraz za wszystkich, z którymi łączą mnie więzy krwi. Tobie zawierzam każdego z nas, Tobie oddaję naszą codzienność, zarówno tę pełną radości i optymizmu, jak i tę trudną, naznaczoną krzyżem.

Matka rodziny

Święty Jan Paweł II uczył: „Drodzy bracia i siostry, ani na chwilę nie zapominajcie o tym, jak wielką wartością jest rodzina. Dzięki sakramentalnej obecności Chrystusa, dzięki dobrowolnie złożonej przysiędze, w której małżonkowie oddają się sobie wzajemnie, jest ona wspólnotą świętą. Jest komunią osób zjednoczonych miłością, o której św. Paweł tak pisze: «Miłość współweseli się z prawdą, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma i nigdy nie ustaje» (por. 1 Kor 13, 6-8). Każda rodzina może zbudować taką miłość”. Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II proszę Cię, Jezu, w betlejemskiej grocie, uświęć moją rodzinę, uświęć każdego z nas. Obudź w każdym z nas tę wielką miłość, o której pisał św. Paweł. Pomóż nam ją zbudować, na wzór Świętej Rodziny. Amen. 

Przedstawiciel ludzi starszych

W czasie czwartej pielgrzymki do Ojczyzny w 1991 r. papież ze wzruszeniem dziękował Bogu za wolną Polskę. Niech jego słowa będą naszą modlitwą: „Dziękujemy Ci, Boże, za to, że jesteśmy Polakami. Świadomi jednak grzechów i wad naszych, prosimy Cię: daj nam uprzątnąć dom ojczysty. Wyzwól nas od zniewoleń ducha. I tak jak cudownie przeprowadziłeś nas suchą nogą przez «Morze Czerwone», naucz nas być wolnymi”.

Śpiew: O, gwiazdo betlejemska
Jeśli są wystawione relikwie św. Jana Pawła II, można je okadzić.

1.O gwiazdo betlejemska,
Zaświeć na niebie mym,
Tak szukam Cię wśród nocy,
Tęsknię za światłem twym.
Zaprowadź do stajenki,
Leży tam Boży Syn,
Bóg – Człowiek z Panny Świętej,
Dany na okup win.

2. O, nie masz go już w szopce,
Nie masz go w żłóbku tam,
Więc gdzie pójdziemy Chryste?
Gdzie się ukryłeś nam?
Pójdziemy przed ołtarze,
Wzniecić miłości żar,
I hołd Ci niski oddać,
To jest nasz wszystek dar.

Kapłan

W czasie pielgrzymki do Ziemi Świętej w 2000 r. w Betlejem papież Polak wyznał: „W tym Dziecięciu – Synu, który został nam dany – znajdujemy wytchnienie dla naszych dusz i prawdziwy chleb, który nigdy się nie kończy – Chleb eucharystyczny, zapowiedziany już przez samą nazwę tego miasta: Beth-lehem, «dom chleba». Bóg jest ukryty w Dziecku; Bóstwo jest ukryte w Chlebie Życia. (…) O, Dziecię z Betlejem, Synu Maryi i Synu Boży, Panie wszechczasów i Książę Pokoju, «ten sam wczoraj i dziś, także na wieki» (por. Hbr 13, 8): gdy wkraczamy w nowe tysiąclecie, ulecz nasze rany, umocnij nas w drodze, otwórz nasze serca i umysły na «serdeczną litość Boga naszego, przez którą z wysoka Wschodzące Słońce nas nawiedza» (por. Łk 1, 78)”. Niech Bóg nam błogosławi przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II.

Błogosławieństwo

Śpiew na zakończenie: Podnieś rękę, Boże Dziecię.

Opracował: ks. Wojciech Kućko

Skip to content