35. Pielgrzymka na Jasną Górę

XXXV Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę odbędzie się w dn. 21-22 września 2019 r. (sobota – niedziela). W ub. roku z naszej diecezji brało udział ok. 500 osób (łącznie było ok. 4000 uczestn...

Oświadczenie w obronie konstytucyjnych praw rodziców

W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obo...

37. Pielgrzymka do Rostkowa

37. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa odbędzie się w sobotę 14 września 2019 r. pod hasłem „nieJESTEMsam”. Zapraszamy!